Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden ledamot av ägodelningsrätt.

Finsk beskrivning

maanjako-oikeuden jäsen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 975 (ägodelningsrätt).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 85.

Andra språk

Inga termer på andra språk