Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid storskiftet från 1766, formellt 1781, verkande temporär rätt, bestående av de ägodelningsrätter som berördes av en råtvist mellan två eller flera socknar, eller hemman i flera socknar, och som avgjorde ärendet.

Finsk beskrivning

yhdistetty maanjako-oikeus

väliaikainen oikeusistuin isonjaon aikana

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1766): § 13: 174, 177; (1781): 275–276; (1787): 440.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1789): 469, (reg.): 971.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 85.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

blandad ägodelningsrätt
gemensam ägodelningsrätt