Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland generell benämning på ämbetsverk, domstol och kyrkligt ämbetsverk, särskilt sådant kyrkligt ämbetsverk som underlydde eparchialförvaltningen. Termen förekom även i Sverige avseende domstol, särskilt överrätt.

Finsk beskrivning

virasto*

Källor

Dal´, Vladimir , Tolkovyj slovar´ živogo velikorusskago jazyka, 1, tretje ispravlennoe i značitel´no dopol´nennore izdanie 1903 , 1081.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 1208. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Ryska dikasterija
Tyska Dikasterium