Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Dal´, Vladimir , Tolkovyj slovar´ živogo velikorusskago jazyka, 1, tretje ispravlennoe i značitel´no dopol´nennore izdanie 1903 .


D

I Ryssland generell benämning på ämbetsverk, domstol och kyrkligt ämbetsverk, särskilt sådant kyrkligt ämbetsverk som underlydde eparchialförvaltningen. Termen förekom även i Sverige avseende domstol, särskilt överrätt.