Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid hushållningssällskapen som sedan 1880-talet anställdes för att förverkliga utdikningar. Han fick en särskild utbildning och var underställd länets lantbruksingenjör. Hans uppgift var att utstaka dikningsplanerna och sköta nedläggningen av rör samt övervaka den egentliga utdikningen.

Finsk beskrivning

ojituspäällikkö*

Maatalousseuran virkamies, jollaien kiinnitettiin 1880-luvulta lähtien johtamaan ojankaivuutyöt. Hänellä oli koulutus tehtävään ja hän työskenteli läänin maatalousinsinörin alaisuudessa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk