Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pensions- och understödskassa, grundad 1819, för änkor och barn till tjänstemän i den upplösta, dock inte avskaffade, finska indelta armén.

Finsk beskrivning

Suomen sotilasten leskein ja orpolasten kassa

Vuonna 1819 perustettu eläke- ja avustuskassa, joka oli tarkoitettu Suomen kotiutetun ruotuarmeijan sotilaiden leskien ja lasten tukemiseen.

Källor

Bergh, Edward , Neuvonantaja Lakiasioissa Joka Miehelle , Helsinki: G.W. Edlund 1884 , 232.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , II: 691.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 222.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 107.

Andra språk

Inga termer på andra språk