Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pensionsinrättning för civilstatens ämbets- och tjänstemän, deras änkor och barn. Den grundades 1826 med ett anslag av allmänna medel. Dessutom tillförsäkrades kassan en årlig inkomst av de löne-, avancements- och vakansbesparingar inom civilstaten, som borde ha tillfallit statsverket. De anställda ämbets- och tjänstemännen skulle dessutom årligen betala en avgift till fonden. Pensionerna indelades i åtta klasser. För att en änka eller ett barn efter en avliden tjänsteman skulle vara berättigad till full pension skulle den avlidne tjänstemannens erlagda avgifter motsvara minst 150 procent av pensionen.

Finsk beskrivning

siviilivirkakunnan leskein ja orpolasten kassa*

Eläkelaitos, joka perustettiin vuonna 1826 julkisin varoin siviilivirkakunnan virkamiesten sekä heidän leskiensä ja lastensa elatuksen maksamista varten.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 374. http://runeberg.org/nf/

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 222.

Andra språk

Dåtida finska siviiliviraston leski- ja orpokassa

Synonymer

Civilstatens enke- och pupillkassa
Finska civilstatens Änke- och pupillkassa