Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förrätta tjänst, tjänstgöra i högtidlig ämbetsdräkt. Termen användes framför allt om prästerskapets altartjänst och då de förrättade dop, vigsel eller jordfästning i prästdräkt. Den förekom också inom civilstaten.

Finsk beskrivning

toimittaa virkaa, toimittaa jumalanpalvelus

Palvella (juhlallisessa) virka-asussa. Termiä käytettiin ennen kaikkea papiston alttaripalveluksesta heidän suorittaessaan kastetta, vihkimistä tai hautausta papin puvussa. Termi oli käytössä myös siviilivirkamieskunnan puolella.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 125 (officera).

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk