Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försvarssystem som under senare delen av 1600-talet kom att ersätta det tidigare bruket av utskrivningar. Gårdarna delades in i rotar där varje rote skulle anskaffa, utrusta och avlöna en soldat för den indelta armén. Adelns rå- och rörshemman, kungsgårdar, prästgårdar, civila och militära boställen, rusthåll, bergsmanshemman och bergsfrälse samt gästgivargårdar var befriade från det ständiga knektehållet.

Finsk beskrivning

vakituinen sotaväki; ruotujakolaitos

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska vakinainen sotamiehenpito

Synonymer

det militära indelningsverket
det ständiga knektehållet
knektehållet