Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det så kallade yngre indelningsverket för infanteriet från 1682. Det infördes för att garantera finansieringen och rekryteringen av manskap till den stående armén. Det föregicks 1621–1675 av landskapsvis ingångna avtal mellan kronan och bönderna, om att ständigt hålla ett visst antal knektar till krigstjänst, mot befrielse från utskrivningar.

Finsk beskrivning

pysyvä sotamiehenpitojärjestelmä, uudempi ruotujakolaitos

Niin sanottu uudempi eli varsinainen ruotujakolaitos, joka syntyi jalkaväkeä varten vuonna 1682 ja jonka tarkoitus oli taata rahoitus ja miehistö pysyvälle armeijalle. Sitä edelsi jo aiemmin vastaavanlainen järjestelmä, jossa tietyt talonpojat saivat vapautuksen väenotoista, jos he vastineeksi lupasivat asettaa sotamiehiä armeijan käyttöön.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 474–475. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 183 (knektehåll).