Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell benämning på truppförband som rekryterades, förlades och underhölls inom ett landskap under det ständiga knekthållets tid. Landskapsindelning togs i bruk 1623 då man slopade de tidigare landsregementena. Den nya regementsorganisationen fastställdes slutligen i regeringsformen 1634. Inom den finska landsdelen bestod landskapsregementena av sju infanteriregementen och tre kavalleriregementen

Finsk beskrivning

maakuntarykmentti

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/