Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sigill som representerar bondebefolkningen i den större enhet som kallades landskap. De finska landskapssigillen är belagda från 1300- och 1400-talen. De finska medeltida landskapssigillen har kristna avbildningar.

Finsk beskrivning

maakuntasinetti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare