Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det organ inom ramen för den åländska självstyrelsen som handhade den förvaltande makten. År 2004 ändrades namnet till Landskapsregeringen.

Finsk beskrivning

Maakuntahallitus (Ahvenanmaa)

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , III: 211.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 200.

Andra språk

Inga termer på andra språk