Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regemente som stadigvarande var inkvarterat i en garnison i en stad eller en fästning. Vanligen värvade regementen, vars löner huvudsakligen utbetalades i pengar. Garnisonsregementen förekom i Sverige från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet.

Finsk beskrivning

varuskuntarykmentti

Rykmentti, joka oli pysyvästi majoitettu kaupungissa tai linnoituksessa sijaitsevaan varuskuntaan. Useimmiten värvättyjä rykmenttejä, joille maksettiin palkka pääosin rahana. Varuskuntarykmenttejä oli Ruotsissa 1600-luvun lopulta 1800-luvun alkuun.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 63.

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 297.

Nationalencyklopedin, garnisonsregemente, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/garnisonsregemente

Andra språk

Inga termer på andra språk