Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Nationalencyklopedin, garnisonsregemente, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/garnisonsregemente


G

Regemente som stadigvarande var inkvarterat i en garnison i en stad eller en fästning. Vanligen värvade regementen, vars löner huvudsakligen utbetalades i pengar. Garnisonsregementen förekom i Sverige från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet.