Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reservkarl som varje rote skulle uppställa i krigstid utöver den ordinarie knekten eller båtsmannen.

Finsk beskrivning

reservisotamies, kahdennusmies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 208.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fördubblingskarl