Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reservbefäl. Fördubblingsbefäl infördes 1690 för kavalleriets korpraler och antalet var 24 i varje regemente. Fördubblingsbefäl uttogs inte i fredstid.

Finsk beskrivning

reservipäällystö, reservijoukkojen päällystö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 208.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 849.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/