Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt på befrielse från knekthåll. Den utgick i Kajana län 1683–1796, i Österbotten 1696–1731 och från och med 1804.

Finsk beskrivning

korvausmaksu vapautuksesta jalkaväensotilaan ylläpitovelvollisuudesta

Vero, jota maksettiin korvauksena vapautuksesta jalkaväen sotilaan kustantamisvelvollisuudesta. Sitä maksettiin Kajaanin läänissä vuosina 1683–1796, Pohjanmaalla vuosina 1696–1731 sekä vuodesta 1804 lähtien.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 702.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 127.

Andra språk

Dåtida finska nihtiraha

Synonymer

knektepenning
knektpenning