Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för befrielse från knekthåll.

Finsk beskrivning

ruotuvapautusmaksu

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 701-703, 719.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .