Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift som uppbars för befrielse från rotering vid Österbottens regemente och i Kajana län. De rotar som var större än 1½ mantal skulle avlägga avgiften för det överskjutande mantalet. År 1815 pålades avgiften också oroterade landstatsboställen. Beloppet var bestämt i roteringsverket. Efter 1826 gick medlen till Allmänna militiekassan. Avgiften uppbars fram till 1830 av regementsskrivarna och därefter av kronofogdarna.

Finsk beskrivning

ruotuvapausmaksu

Maksu, joka piti suorittaa vastineeksi vapautuksesta ruotuvelvollisuudesta Pohjanmaan rykmentissa ja Kajaanin läänissä. Niiden ruotujen, jotka olivat suurempia kuin 1½ manttaalia, tuli suorittaa maksu ylimenevältä osalta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 718–719.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 108.