Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Soldat som uppsattes genom rotering under indelningsverkets tid.

Finsk beskrivning

ruotusotilas

Ruotujakolaitoksen kautta armeijan palvelukseen hankittu sotilas.

Källor

Inga källor