Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Truppenhet som värvades under Krimkriget enligt indelningsverkets principer. Totalt uppsattes nio indelta skarpskyttebataljoner under åren 1854–1855. Bataljonerna fanns i Vasa, Åbo, Uleåborg, Kuopio, S:t Michel, Tavastehus, Björneborg, Nyland och Viborg. Efter Krimkriget 1856 minskades manskapsstyrkan i bataljonerna kraftigt. Bataljonerna indrogs slutligen 1867.

Finsk beskrivning

ruotujakoinen tarkka-ampujapataljoona

Yksikkö, joka värvättiin Krimin sodan aika ruotujakolaitoksen mukaisesti. Vuosina 1854–1855 koottiin yhteensä yhdeksän ruotujakoista tarkka-ampujapataljoonaa, joiden sijoituspaikkoina olivat Vaasa, Turku, Oulu, Kuopio, Mikkeli, Hämeenlinna, Pori, Uusimaa ja Viipuri. Pataljoonat lakkautettiin vuonna 1867.

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 , 144.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1858 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indelt).

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org