Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet att uppsätta och underhålla fotsoldater för krigsmaktens behov. Ibland avsåg termen också soldatrote eller samtliga soldatrotar i riket eller i ett län.

Finsk beskrivning

sotilaan ylläpitovelvollisuus

Velvollisuus asettaa ja ylläpitää jalkaväen sotilaista armeijan tarpeisiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 580.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/