Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontrakt mellan rotebönderna och soldaten/båtsmannen i vilket man bland annat reglerade hur mycket bönderna skulle betala soldaten i lön. Kontrakten grundade sig på de rotekontrakt som uppgjorts mellan kronan och roteringsskyldiga hemman. Soldatkontrakten skulle godkännas på rekryteringsmötet.

Finsk beskrivning

sotilassopimus*

Ruotusotilaan ja ruotutilojen välinen sopimus.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rotekontrakt