Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontrakt mellan kronan och roteringsskyldiga hemman under indelningsverkets tid. I kontraktet bestämdes de skyldigheter som ankom roten och soldaten/båtsmannen.”Rotekontrakt” var även benämning på det soldatkontrakt som uppgjordes mellan soldaten och rotebönderna.

Finsk beskrivning

ruotusopimus, ruotuvälikirja, ruotukontrahti

Valtion ja ruotuvelvollisen tilan välinen sopimus.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/