Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kansliförteckning över ärenden, mål eller handlingar som hörde till en viss tjänstemans ansvarsområde. Termen användes även om den bok i vilken tjänstemannen antecknade dylika ärenden för föredragning eller handläggning. Sedermera har termen använts om en avdelning av ämbetsverk som handlägger ärenden av ett visst slag och om den lokal där avdelningen håller till; vid hovrätt om avdelning för civila ärenden i motsats till kriminella sådana.

Finsk beskrivning

asiakirjaluettelo, asialuettelo

Kanslialuettelo asioista, oikeusjutuista tai asiakirjoista, jotka kuuluivat tietyn virkamiehen vastuualueeseen. Termiä käytettiin myös kirjasta, johon virkamies merkitsi erilaiset esiteltävät tai käsiteltävät asiat. Sittemmin termiä on käytetty myös viraston tietyntyyppisiä asioita.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 292.

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 70.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 295.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin rotulus, rooteli, asiakirjaluettelo, (hovioikeudessa) vetoasiain luettelo