Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det ämbete en biskop innehar inom ett visst geografiskt område och den myndighet han genom detta ämbete utövar.

Finsk beskrivning

piispanvirka

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 51.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/