Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsämbete och den värdighet och rang som dylikt ämbete medför.

Finsk beskrivning

piispanvirka

piispanarvo

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 1903.