Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokollsbok förd vid fattigvårdsstyrelse.

Finsk beskrivning

muistikirja*

köyhäinhoitohallituksen pöytäkirjakokoelma

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1396: 850.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 397.

Andra språk

Inga termer på andra språk