Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande term för de personer som ingår i ett lands regeringsorgan, som i Finland är statsrådet. Ministär är synonymt med regering, då regering avser statsrådets medlemmar. Ministärerna uppkallas efter statsministern.

Finsk beskrivning

ministeristö

(Suomessa) valtioneuvosto; hallitus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 396.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Valter – statsrådets termbank, https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe?UI=fi80

Andra språk

Engelska Cabinet