Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1918 det ämbetsverk som är ledande myndighet inom sitt förvaltningsområde och hör till statsrådet. Ministerierna är fortsättningen på senatens expeditioner från autonomin. År 1922 fick ministerierna ansvar för personalfrågorna för de statligt anställda inom ansvarsområdet. En av regeringens ministrar leder ministeriet, medan (från 1920) en kanslichef fungerar som högsta föredragande tjänsteman. Avdelnings- eller enhetschefer leder ministeriets olika avdelningar och byråer.

Finsk beskrivning

ministeriö

Vuodesta 1918 lähtien olemassa ollut keskusvirasto, joka toimii oman hallintoalueensa johtavana viranomaisena ja kuuluu myös valtioneuvostoon. Ministeriöt syntyivät jatkeena autonomian ajan toimituskunnille. Ministeriötä johtaa yksi hallituksen ministereistä, kun taas ylin esittelevä virkamies ministeriössä on ollut vuodesta 1920 lähtien kansliapäällikkö.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Selovuori, Jorma (red.) & Tuomas (red.) Pakkari , Hallintohistorian tilastoja 2: henkilömatrikkeli 1809–1994 , 18 1996 , 251.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 80: § 17: 376 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Valter – statsrådets termbank, https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe?UI=fi80