Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning i vissa ministerier och centrala ämbetsverk vilken ansvarade för de allmänna förvaltningsuppgifterna inom ministeriet och sådana funktioner som betjänade ministeriets alla avdelningar. Som chef verkade vanligen ministeriets kanslichef. Avdelningen kunde vara uppdelad på byråer. Allmänna avdelningen gick i vissa mindre ministerier under namnet Allmänna byrån.

Finsk beskrivning

yleinen osasto (ministeriöt)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1930, 1940, 1950.