Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extraordinarie underavdelning inom Socialministeriets allmänna avdelning på 1940–1950-talet, med en byråchef som enda tjänsteman.

Finsk beskrivning

väestöasiaintoimisto (sosiaaliministeriö)*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Andra språk

Inga termer på andra språk