Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under perioden 1826–1917 benämning på regentens beslut i mindre viktiga ärenden. Besluten gavs generalguvernören och senaten till kännedom genom brev från ministerstatssekreteraren.

Finsk beskrivning

ministerivaltiosihteerin kirje

Vuosina 1826–1917 käytetty nimitys hallitsijan päätöksistä vähemmän tärkeissä asioissa, joista tiedotettiin kenraalikuvenrnöörille ja senaatille ministerivaltiosihteerin kirjeellä.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 14.

Andra språk

Dåtida finska ministerivaltiosihteerin kirje