Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillintetgöra, utplåna, upphäva, förklara ogiltig.

Finsk beskrivning

peruuttaa, mitätöidä

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska peruuttaa, mitätöidä, julistaa mitättömäksi, tehdä mitättömäksi