Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanskott av förnödenheter för härbärgeskyldighet.

Finsk beskrivning

yösijavero*

majoitusvelvollisuudesta aiheutuvat rasitukset

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 121.

Andra språk

Inga termer på andra språk