Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reglering av årligt anslag.

Finsk beskrivning

valtion tulo- ja menoarvion laatiminen

valtion talousarvion eli budjetin laatiminen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 338.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 333 .

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Andra språk

Dåtida finska vuosirahan järjestäminen