Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1920 tjänsteman med uppgift att revidera och övervaka statsfinanserna.

Finsk beskrivning

valtiontilintarkastaja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 339.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 6: 2 (instruktion) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1927: nr 191: 523 (ändring av uppgifter) .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1900-tal

1920–