Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mål som rör den allmänna hushållningen och den allmänna ordningen (i motsats till mål som hör under den allmänna rättsskipningen). Ekonomimål behandlades som förvaltningsärenden i första hand av magistraten eller Kgl. Maj:ts befallningshavande. De remitterades till de centrala ämbetsverken eller omedelbart till Kgl. Maj:t, sedermera statsrådet.

Finsk beskrivning

talousasia, taloudellinen oikeusjuttu

Oikeusasia, joka koski yleistä taloudenpitoa tai järjestystä (vastakohtana yleistä oikeudenkäyttöä koskeville jutuille).

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 116. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 86 (ekonomiemål).

Andra språk

Dåtida finska talousasia