Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom hovekonomin. Tjänsten skapades 1719 över köksmästaren med ansvar för kökets administration.

Finsk beskrivning

talouskamreeri*

hovikeittiön hallinnosta vastannut virkamies

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 33.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1719–1809 (Finland)