Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Drätselkontorets föregångare.

Finsk beskrivning

talouskamari*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 45.

Andra språk

Inga termer på andra språk