Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Justitieministeriets fångvårdsavdelning 1922–1936 och 1950–2001. Under ledning av en ekonomieinspektör ansvarade byrån för fångvårdsväsendets egendom och hushållning samt arbetsverksamheten vid fängelserna.

Finsk beskrivning

Vankeinhoito-osaston taloustoimisto, Taloustoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1923, 1930, 1951 .

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 19.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 315: § 1–3: 1230–1231 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Självständighetstiden

1900-tal

1922–1936
1950–2001

Synonymer

Ekonomiebyrån