Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassör vid stads kassakontor, efter 1690 även med ansvar för uppbörden av stadsinvånarnas kronoutskylder. Stadskassören verkade under magistratens översyn, i större städer under ekonomieborgmästarens. Sedermera användes benämningen om tjänsteman med uppgift att (under stadskamrers överinseende) vara chef för sådant kontor.

Finsk beskrivning

kaupunginrahastonhoitaja

Kaupunginrahaston kassanhoitaja, jonka vastuuna oli myös kaupunkilaisten kruunuverojen perintä vuoden 1690 jälkeen. Myöhemmin myös vastaavan laitoksen johtajan nimike.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 870.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Nikula, Oscar , Kaupunkilaitos 1721-1875. Suomen kaupunkilaitoksen historia 1 , Helsinki: Suomen kaupunkiliitto 1981 .

Nikula, Oscar , Stadsväsendet i Finland 1721-1875. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 307 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 26. http://runeberg.org/nf/

Ranta, Raimo , Stadsväsendet under stormaktstiden. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 , 83.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 176.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 658.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 330.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska gorodskoj kasser
Dåtida finska kaupunginkassööri, kaupungin kassanhoitaja, kaupungin rahastonhoitaja
Tyska Stadtkassierer