Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Källarförråd som ägdes av en stad. Staden hade efter 1619 rätt att för sin räkning införa en viss mängd vin tullfritt. Vinet kunde antingen säljas från stadskällaren eller av särskilda vintappare.

Finsk beskrivning

kaupunginkellari

Kaupungin omistama kellari, jossa säilöttiin viiniä, jota kaupungeilla oli vuodesta 1619 ollut oikeus tuoda tullivapaasti tietty määrä. Viiniä voitiin myydä suoraan kellarista tai erityisten viininlaskijoiden kautta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kaupunginkellari