Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fånge som undergår enkelt fängelsestraff. Motsats: straffånge.

Finsk beskrivning

siviilivanki

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk