Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dokument i två exemplar över att en fånge hade transporterats av allmogens fångförare, under fånggevaldigerns övervakning. Fångsedeln innehöll uppgifter om fångens namn, ålder, utseende, brott, domstolens beslut m.m., samt vilka tillhörigheter fången hade med sig till häktet eller fängelset. Fångsedeln utfärdades av länsman, kronofogde eller häradshövding.

Finsk beskrivning

vankitodistus

Kaksiosainen dokumentti siitä, että vanki oli kuljtettu perille vankikivalterin valvonnassa. Todistuksesta kävi ilmi muun muassa vangin nimi, ikä, ulkonäkö, rikos, tuomioistuimen päätös sekä vangin mukana olevat tavarat.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 51 (sedel).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 192. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/