Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av fångvårdsväsendet upprätthållen uppsamlingsplats för fångar vid en busstation, för deras vidare transport med buss. Fånghållplatserna bildade tillsammans med fångstationerna så kallade fångforslingsstråt.

Finsk beskrivning

vankipysäkki

Vankeinhoitolaitoksen ylläpitämä kuljetettavien vankien erityistila bussiasemalla.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1925: nr 112: § 8: 425.