Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av statsrådet och chef för Inrikesministeriet. Inrikesministern övertog 1918 uppgifterna som senator för civilexpeditionen (senare inrikesexpeditionen) hade skött. På inrikesministerns ansvarsområde låg statens andel i landets förvaltning och administrationsindelning, polis- och medicinalväsendet och senare även gränsbevakningsväsendet och befolkningsskyddet.

Finsk beskrivning

sisäasiainministeri

Valtioneuvoston jäsen ja sisäasiainministeriön päällikkö. Sisäasiainministeri jatkoi vuonna 1918 senaatin siviilitoimituskunnan (sittem. sisäasiaintoimituskunnan) senattorin hoitamia tehtäviä.

Källor

Kangas, Veikko (et. al.) , Siviilitoimituskunta - Sisäasiainministeriö 1869-1969 , Helsinki: Sisäasiainministeriö : Valtion painatuskeskus [jakaja] 1969 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 707. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .