Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom den ryska förvaltningen organisationsenhet vid ämbetsverk för ett speciellt fackområde samt även självständig fackmyndighet för ett speciellt kompetensområde.

Finsk beskrivning

osasto*, vastuualue*, erityisviranomainen*

Källor

Kijanen, Pekka , Venäläis-suomalainen sanakirja, osa 2 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912–1913 , 722.

Lerche, Fr. , Rysk-svensk ordbok , Helsingfors: Kejserliga Senaten 1896 , 926.

Andra språk

Ryska čast