Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hinder för att ta emot tonsur eller vigning på grund av att ståndaktigheten i tron inte hade prövats. Detta gällde speciellt nyligen kristnade.

Finsk beskrivning

defectus fidei

vihkimiskelvottomuus kirkolliseen virkaan uskon puutteen perusteella

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 475.